Syarat Am Kemasukan 1.Warganegara Malaysia
2.Lulus Bahasa Melayu
3.Lulus Sejarah (SPM 2013 dan ke atas)
4.SATU (1) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran
5.Calon tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan (buta, buta warna), pendengaran, pertuturan, fizikal atau pembelajaran yang menyukarkan kerja-kerja amali
Tempoh Pengajian 4 semester

SINOPSIS

Program Pengoperasian Perniagaan adalah salah satu program yang membolehkan pelajar mendapat pengetahuan dan kemahiran bukan sahaja secara teori bahkan juga secara amali dalam bidang perakaunan, kewangan dan perniagaan. Dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi itu nanti dapat membantu dan mampu menyediakan pelajar ke alam pekerjaan mahupun melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi.