BUSINESS INNOVATION PITCHING COMPETITION (BIPC) 2022 (PERINGKAT KEBANGSAAN)

PANDUAN DAN SYARAT PENYERTAAN BIPC 2022

1.0 PERTANDINGAN BUSINESS INNOVATION PITCHING COMPETITION (BIPC) 2022
2.0 OBJEKTIF
3.0 TEMA BIPC 2022
4.0 JADUAL PERTANDINGAN DAN AKTIVITI PROGRAM
5.0 GARIS PANDUAN PENYERTAAN
6.0 SYARAT PENYERTAAN
7.0 PANDUAN PENYEDIAAN VIDEO PITCHING
8.0 PANDUAN PENYEDIAAN POSTER IDEA / PRODUK@PERKHIDMATAN
9.0 PENJURIAN PERTANDINGAN
10.0 HADIAH PERTANDINGAN